Fastställda villkor för emission 2021:8

Emission 2021:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2553 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0017083017

400%

400%

2554 Indexbevis Sverige ESG Lock & Secure

SE0017083686

200%

200%

2555 Autocall Nordiska Bolag

SE0016844039

12%

12.4%

2556 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016843999

2%

2%

2558 Autocall Svenska Bolag Combo

SE0016277271

12.5% / 7%

12% / 7%

2559 Buffertautocall Nordiska Bolag Combo

SE0016844013

2.7% / 2%

2.9% / 2%

2560 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016844005

12% / 4%

12% / 4%

2561 Aktieindexobligation Globala Trender NOK

SE0017083850

100%

105%

2562 Autocall Nordiska Banker PlusMinus

SE0017083504

2.6%

2.6%

2563 Marknadswarrant Svenska Småbolag 

GB00BLN7GT59

100%

100%

2564 Marknadswarrant Ny Teknik

FR0014006BM4

100%

100%

2565 Marknadscertifikat Ny Teknik

SE0017083314

100%

100%

2567 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000NS4

100%

104%

2568 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000NT2

100%

104%

2570 Fondobligation VAL European Corporate Bond Kupong

NL0015000NJ3

140%

140%

 

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.