Fastställda villkor för emission 2021:8

Emission 2021:8 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2553 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0017083017

400%

400%

2554 Indexbevis Sverige ESG Lock & Secure

SE0017083686

200%

200%

2555 Autocall Nordiska Bolag

SE0016844039

12%

12.4%

2556 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016843999

2%

2%

2558 Autocall Svenska Bolag Combo

SE0016277271

12.5% / 7%

12% / 7%

2559 Buffertautocall Nordiska Bolag Combo

SE0016844013

2.7% / 2%

2.9% / 2%

2560 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016844005

12% / 4%

12% / 4%

2561 Aktieindexobligation Globala Trender NOK

SE0017083850

100%

105%

2562 Autocall Nordiska Banker PlusMinus

SE0017083504

2.6%

2.6%

2563 Marknadswarrant Svenska Småbolag 

GB00BLN7GT59

100%

100%

2564 Marknadswarrant Ny Teknik

FR0014006BM4

100%

100%

2565 Marknadscertifikat Ny Teknik

SE0017083314

100%

100%

2567 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000NS4

100%

104%

2568 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000NT2

100%

104%

2570 Fondobligation VAL European Corporate Bond Kupong

NL0015000NJ3

140%

140%

 

 

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.