Fastställda villkor för emission 2021:7

Emission 2021:7 är nu upphandlad vilket innebär att slutgiltiga deltagandegrader och kuponger är fastställda.

 

Namn

ISIN

Indikerat

Upphandlat

2524 Fondobligation Idea

SE0016828727

100%

120%

2525 Autocall Nordiska Bolag

SE0016274948

12.50%

12.75%

2526 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016274930

2.00%

2.00%

2527 Autocall Nordisk Telekom

SE0016277115

7.00%

5.60%

2528 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016274914

12% / 4%

12% / 4%

2529 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0016274922

11% / 4%

10% / 4%

2530 Indexbevis Europeiska Banker Platå

SE0015661566

450%

425%

2531 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0016829147

400%

400%

2532 Indexbevis Grönt USA Platå

SE0016829535

350%

350%

2533 Marknadscertifikat Realinvest

XS2310478677

100%

101.8%

2534 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000M67

120%

120%

2535 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000M18

120%

120%

2536 Marknadswarrant Svenska Småbolag

GB00BP6QPB25

100%

100%

2537 Marknadswarrant Ny Teknik

FR0014005RX9

100%

100%

2538 Marknadscertifikat Ny Teknik

SE0016831358

100%

100%

2544 Buffertautocall Nordiska Bolag Combo

SE0016274955

2.7% / 2.0%

2.7% / 2.0%

 

 

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.