Danske Bank uppdaterar dokumentationen

Danske Bank: Uppdaterat dokumentation och förlängd ångerrätt.

Danske Bank har uppdaterat dokumentationen för placeringar som tecknades i föregående emission (2021:9) med nya kvartalssiffror. I enlighet med prospektdirektivet ges investerare därför ångerrätt till och med den 8 februari 2022. Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.