Begränsade köpmöjligheter för Trackercertifikat emitterade av Credit Suisse

Strivo vill meddela om förändringar som påverkar köpmöjligheten för vissa trackercertifikat.

I ljuset av den pågående integrationsprocessen mellan UBS och Credit Suisse har beslutet fattats att Credit Suisse kommer att reducera sin nya affärsvolym från och med september 2023.

För Strivo innebär detta beslut att vi, tills vidare, inte kommer att ha möjlighet att erbjuda 101 Trackercertifikat E-Sport (XS2296424059) och 102 Trackercertifikat Vätgas (XS2296391530) för köp på andrahandsmarknaden.

Observera att Strivo även fortsatt kommer att tillhandahålla en andrahandsmarknad för de kunder som önskar sälja sina innehav i produkter emitterade av Credit Suisse.

Om ni har några ytterligare frågor eller behöver mer information, är ni mycket välkomna att kontakta oss.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.