Credit Suisse tillkännager en omställningsplan

Efter att ha redovisat ett betydligt sämre resultat än väntat för det tredje kvartalet tillkännager Credit Suisse nu en omfattande omställningsplan.

Den schweiziska banken Credit Suisse presenterade på torsdagen en "radikal strategi" som syftar till att övervinna en rad problem som har skadat dess rykte. Beskedet kommer efter att den schweiziska banken redovisat en förlust på drygt 4 miljarder schweizerfranc vilket var betydligt svagare än väntat.

I omställningsplanen ingår kapitalanskaffning via aktieförsäljning till ett värde av 4 miljarder schweizerfranc samt omfattande kostnadsbesparingar. Omkring 9 000 anställda kommer få lämna banken fram till och med 2025.

Vidare meddelande banken att man kommer att återuppliva investeringsbankens varumärke CS First Boston.

Strivo följer utvecklingen noga. Observera att turbulensen kan komma att påverka Strivos placeringar, utfärdade av Credit Suisse, på andrahandsmarknaden. Snabba kursrörelser kan medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.