Credit Suisse tillkännager en omställningsplan

Efter att ha redovisat ett betydligt sämre resultat än väntat för det tredje kvartalet tillkännager Credit Suisse nu en omfattande omställningsplan.

Den schweiziska banken Credit Suisse presenterade på torsdagen en "radikal strategi" som syftar till att övervinna en rad problem som har skadat dess rykte. Beskedet kommer efter att den schweiziska banken redovisat en förlust på drygt 4 miljarder schweizerfranc vilket var betydligt svagare än väntat.

I omställningsplanen ingår kapitalanskaffning via aktieförsäljning till ett värde av 4 miljarder schweizerfranc samt omfattande kostnadsbesparingar. Omkring 9 000 anställda kommer få lämna banken fram till och med 2025.

Vidare meddelande banken att man kommer att återuppliva investeringsbankens varumärke CS First Boston.

Strivo följer utvecklingen noga. Observera att turbulensen kan komma att påverka Strivos placeringar, utfärdade av Credit Suisse, på andrahandsmarknaden. Snabba kursrörelser kan medföra att differenser snabbt kan uppstå mellan indikerat pris på hemsidan och aktuellt marknadsvärde.

Aktuella villkor emission 2023:6

02 oktober 2023

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.