Frågor & svar avseende UBS förvärv av Credit Suisse

Med anledning av UBS:s förvärv av krisdrabbade Credit Suisse har vi sammanställt ett antal frågor och svar. Informationen är framtagen med fokus på strukturerade placeringar emitterade av Credit Suisse.

Credit Suisse meddelade i juni 2022 en förlust på CHF 1,6 mdr för det första halvåret 2022. VD och delar av ledningen byts ut samtidigt som banken sjösatte ett omstruktureringsprogram med stora kostnadsbesparingar. Under hösten stärks aktiekapitalet och Saudi National Bank blir största aktieägare med en ägarandel på 9,9 procent. Banken har länge haft svag lönsamhet och drabbats av flera skandaler som har skadat dess rykte, något som bland annat resulterat i kundtapp inom wealth management.

Credit Suisse meddelade den 9 mars i år att man blivit tvungen att senarelägga publiceringen av sitt bokslut för 2022 på grund av "materiella svagheter" i sin finansiella rapportering. Tidigare bokslut ska trots detta varit korrekta. Aktiekursen, som redan hade fallit kraftigt i kölvattnet av den marknadsoro som spridit sig efter kollapsen av Silicon Valley Bank, störtdök när Saudi National Bank meddelade att de inte kommer tillföra banken mer kapital. Trots att den schweiziska centralbanken rycker ut med likviditetsgarantier, samt betonar att Credit Suisse har en solid kapitalbas, fortsätter kapitalutströmningen. Detta hindras inte heller av att rykten nu börjar florera gällande ett nära förestående uppköp av banken. Stora wealth management-kunder började snabbt flytta sina pengar till andra banker, och förtroendet såg nu ut att vara helt förbrukat. För att undvika en akut likviditetskris och därmed äventyra den finansiella stabiliteten driver schweiziska myndigheter snabbt genom en affär där UBS förvärvar Credit Suisse i sin helhet. Affären är behäftad med omfattande statliga likviditets- och förlustgarantier.

  • UBS köper Credit Suisse i sin helhet i en affär motsvarande 22,48 Credit Suisse aktier för varje UBS aktie.
  • Transaktionen kräver inte aktieägarnas godkännande.
  • Samtliga Credit Suisse AT-1 obligationer avskrivs som värdelösa.
  • Schweiziska myndigheter tillhandahåller omfattande likviditets-och förlustgarantier.

Målsättningen är att affären ska slutföras före utgången av det andra kvartalet 2023. En full integration av bankerna kommer dock troligtvis att ta avsevärt längre tid. Credit Suisses utestående obligationer kommer att absorberas av den fusionerade enheten, UBS, som också tar över kreditansvaret. Schweiziska myndigheter har tydligt visat sitt starka intresse i affären. Därtill har UBS fått väldigt förmånliga villkor där man köper sin största konkurrent till en väldigt låg värdering. Samtidigt har man fått kapitaltillskott genom den avskrivna AT-1 skulden och på toppen av detta omfattande statliga garantier. Sannolikheten för att affären inte skulle gå igenom bedöms i nuläget som mycket låg.

Avskrivningen av AT-1 obligationer har stärkt bankens CET1 ratio som nu ligger kring 20 procent. AT-1 obligationer är konstruerade för att hantera risken i situationer som denna och konverteringen har fungerat precis som den skulle. Tillsammans med de statliga garantier som erbjuds har detta inneburit en betydande deleveraging och derisking, något som även syns i marknaden. Marknaden prissätter nu Credit Suisse obligationer (Snr Usecured) med lägre kreditrisk jämfört med innan krisen bröt ut. Detta återspeglas även hos kreditratinginstituten som satt Credit Suisse på bevakning för positiv rating review. 

Strukturerade produkter har ranking ”Snr Unsecured” och är emitterade av Credit Suisse Opco. Denna skuld är senior till alla obligationer emitterade av Credit Suisse Holdco (ägarbolaget och den listade aktien). Den största finansieringen görs genom Holdco vilket innebär att det i dagsläget finns ca CHF 100 mdr ytterligare kapitalbuffert innan strukturerade produkter eventuellt påverkas. Efter fusionen med UBS är Credit Suisse kapitalposition starkare än innan och den akuta förtroendekrisen avvärjd. Detta återspeglas i marknadens prissättning av Credit Suisse obligationer och ratinginstitutens positiva utsikter.

Soliditeten i banken var fortfarande god och avskrivningen av AT-1 obligationer gav banken ytterligare kapitaltillskott. Utöver detta finns som tidigare nämnts Snr Unsecured Holdco skuld som ligger före strukturerade produkter i riskabsorbering. Credit Suisse kapitalposition bedöms så stark att kreditratingen för bankens opco skuld i händelse av en default sannolikt fortsatt skulle varit A. Till skillnad från bankrusningen i Silicon Valley Bank hade Credit Suisse inga hål i balansräkningen. Man var välkapitaliserad in i det sista trots att man drabbades av en kapitalflykt i privatbanken till stor del baserad på rykten och osäkerhet. Många förmögna privatbankskunder och företag hade insättningar som överskred den statliga garantin.

Nya produkter har samma ranking som gamla, d.v.s. ”Snr Unsecured” skuld hos Credit Suisse Opco.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.