Credit Suisse adresserar svagheter i finansiell rapportering

Credit Suisse rapporterar om svagheter inom sin finansiella rapportering, vilket påverkar aktiekursen och kreditswappar. Banken arbetar på en åtgärdsplan för att förbättra riskhantering och kontroller.

Credit Suisse meddelade under tisdagen att man funnit "väsentliga svagheter" i sina interna kontroller för finansiell rapportering, vilket ledde till att aktiekursen sjönk kraftigt. Samtidigt har priset på bankens kreditswappar, så kallade CDS-kontrakt, nått nya rekordnivåer. CDS-kontrakt är finansiella instrument som används för att försäkra sig mot risken för betalningsinställelse.

Osäkerheten späs på ytterligare av rädsla för smitta från kollapsen av den amerikanska långivaren Silicon Valley Bank (SVB) och hur det kan påverka den europeiska banksektorn. Credit Suisses VD meddelade dock att bankens kreditexponering mot SVB inte är väsentlig.

Som ytterligare bakgrundsinformation tvingades Credit Suisse att skjuta upp publiceringen av sin årsrapport efter att ha fått frågor av US Securities and Exchange Commission rörande kassaflödesanalyser som går tillbaka till 2019. Trots detta påverkades inte bankens resultat för helåret 2022, där de rapporterade sin största årliga förlust sedan finanskrisen.

Enligt årsrapporten hade ledningen inte utformat och upprätthållit en effektiv riskbedömningsprocess för att identifiera och analysera risken för väsentliga felaktigheter i finansiella rapporter. Som svar på detta har Credit Suisses ledningsgrupp utvecklat en åtgärdsplan som syftar till att förstärka risk- och kontrollramverk och bygga vidare på den uppmärksamhet som redan ägnats åt dessa kontroller.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.