Citigroup uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Citigroup dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur senast 15 mars 2024.

Tillägget syftar till att:

  • Inkludera publikationen 23 februari 2024 av Citigroups årsrapport Form 10-K för 2023 för räkenskapsåret som slutade 31 december 2023 ("Citigroup Inc. 2023 Form 10-K”) genom hänvisning till basprospektet.

Observera att ni kan hitta hela Citigroups tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.