Citigroup uppdaterar dokumentationen

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Citigroup dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Enligt den nya Prospektförordningen 3 (PR3) måste finansiella mellanhänder (distributörer) informera sina investerare, som har köpt eller tecknat värdepapper via ett pågående offentligt erbjudande, om publiceringen av tillägget och investerarnas rätt att dra sig ur senast 1 februari 2024.

Tillägget syftar till att:

  • Inkludera 1:a tillägget för publikationen av Citigroups rapport om Form 8-K daterad 10 januari 2024 ("Citigroup Inc. 10 January 2024 Form 8-K”) genom hänvisning till basprospektet.
  • Inkludera publikationen av Citigroups rapport om Form 8-K daterad 12 januari 2024 för kvartalsvisa perioden som slutade 31 december 2023 ("Citigroup Inc. 2023 Q4 Form 8-K”) genom hänvisning till basprospektet.

Observera att ni kan hitta hela Citigroups tillägg via länken nedan.

Kontakta Strivos kundtjänst för mer information.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.