Byte av placering i Emission 2022:2

Idag lanseras 2638 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger som ersätter 2624 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger, vilken ställdes in igår till följd av osäkerheten kring energibolag med rysslandsexponering.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter med oförminskad intensitet. Kriget innebär först och främst en enorm mänsklig katastrof, men konsekvenserna av kriget har även en kännbar påverkan på de finansiella marknaderna. I centrum för den ekonomiska påverkan som kriget innebär står energimarknaden och från ett europeiskt perspektiv den stora importen av rysk gas. Bland energibolagen i Europa har flertalet en varierande grad av rysslandsexponering. Däribland Fortum som har ett stort ägande i ryska tillgångar och även importerar rysk energi.

Mot denna bakgrund har Strivo beslutat att tills vidare inte emittera placeringar med Fortum som underliggande. I Emission 2022:2 innebär detta att 2624 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger tas bort och ersätts med 2638 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger. I den nya korgen har Fortum ersatts av danska Ørsted. I övrigt är struktur och villkor identiska.

Observera att den nya placeringen har fått nytt löpnummer och ISIN i syfte att minimera risken för sammanblandning.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.