Återbäring till Strivos fondkunder

För fjolårets fjärde kvartal fick Strivos fondkunder en återbäring på sammanlagt 11,1 miljoner kronor.

Hos Strivo handlar du fonder till nettopris, vilket innebär en betydande rabatt på fondens ordinarie förvaltningsavgift. Detta uppnås genom att vi återbetalar alla de fondprovisioner som fondbolagen normalt sett betalar ut till banker och nätmäklare.

Strivos fondkunder fick den 16 mars 2023 en återbäring om sammanlagt 11,1 miljoner kronor utbetalt till sina konton. Medel hänförliga till fjolårets sista kvartal.

Att flytta sina fonder från de traditionella storbankerna och nätmäklarna till Strivo kan innebära stora besparingar. Kontakta din rådgivare för mer information.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.