Återbäring till Strivos fondkunder

För fjolårets fjärde kvartal fick Strivos fondkunder en återbäring på sammanlagt 11,1 miljoner kronor.

Hos Strivo handlar du fonder till nettopris, vilket innebär en betydande rabatt på fondens ordinarie förvaltningsavgift. Detta uppnås genom att vi återbetalar alla de fondprovisioner som fondbolagen normalt sett betalar ut till banker och nätmäklare.

Strivos fondkunder fick den 16 mars 2023 en återbäring om sammanlagt 11,1 miljoner kronor utbetalt till sina konton. Medel hänförliga till fjolårets sista kvartal.

Att flytta sina fonder från de traditionella storbankerna och nätmäklarna till Strivo kan innebära stora besparingar. Kontakta din rådgivare för mer information.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.