Ändrad återbetalningsdag för kreditobligationer

Emittenten Danske Bank har beslutat att skjuta fram återbetalningsdagen för tre kreditobligationer där Casino Guichard-Perrachon SA ingår.

Den 28:e juni 2023 inkom en fråga till Credit Derivatives Determinations Committee (DC) ifall det skett en kredithändelse (betalningsinställelse) i den franska detaljhandelskedjan Casino Guichard-Perrachon SA. DC kommer sammanträda för att behandla frågan den 6:e Juli 2023 och utkomsten är därmed fortsatt oviss. Casino Guichard-Perrachon SA ingår i tre kreditobligationer emitterade av Danske Bank för vilka ytterligare en kredithändelse påverkar återbetalningsbeloppet samt den sista räntebetalningen. Danske Bank har därför beslutat att skjuta fram återbetalningsdagen för dessa placeringar i väntan på ett beslut om kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA. På den ordinarie återbetalningsdagen kommer emittenten endast att utbetala placeringarnas sista räntebetalning.

Berörda placeringar: 

Namn ISIN Ordinarie återbetalningsdag Ny återbetalningsdag
1798 Kreditobligation Europa High Yield SE0010947291 2023-07-10 2023-08-01
1842 Kreditobligation Europa High Yield SE0010947556 2023-07-10 2023-08-01
1863 Kreditobligation Europa High Yield SE0010947630 2023-07-10 2023-08-01

 

För mer information se emittentens notis här.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.