Ändrad återbetalning för kreditobligation med Société Générale

Emittenten Société Générale har beslutat att justera återbetalningen för en kreditobligationer där Casino Guichard-Perrachon SA ingår.

Den 28:e juni 2023 inkom en fråga till Credit Derivatives Determinations Committee (DC) ifall det skett en kredithändelse (betalningsinställelse) i den franska detaljhandelskedjan Casino Guichard-Perrachon SA. Inget beslut togs i samband med DC sammanträdande den 6:e Juli 2023 och utkomsten är därmed fortsatt oviss. Casino Guichard-Perrachon SA ingår i en kreditobligation emitterad av Société Générale för vilket ytterligare en kredithändelse påverkar återbetalningsbeloppet samt den sista räntebetalningen. Société Générale har därför beslutat att betala ut återbetalningsbeloppet samt räntebetalningen på ordinarie återbetalningsdag, med antagande att det sker en kredithändelse i Casino Guichard-Perrachon SA. Detta i väntan på ett beslut om kredithändelse av DC. Om det fastställs att det ej har skett en kredithändelse betalar Société Générale resterande belopp vid ett senare tillfälle.

Berörda placeringar: 

Namn ISIN Ordinarie återbetalningsdag
1806 Kreditobligation Europa High Yield SE0011205319 2023-07-20

 

Aktuella villkor emission 2023:6

22 september 2023

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Strivo lanserar Emission 2023:6

05 september 2023

Nu lanseras Strivos höstemission, innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och avkastningsprofiler.