Aktuella villkor emission 2024:4

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
3084 Aktieindexobligation Sverige SE0022087631 190% 190%
3087 Fondobligation Idea SE0022239257 250% 245%
3088 Fondobligation Idea Kupong SE0022239208 100% 100%
3089 Fondobligation Indien SE0022239182 180% 180%
3090 Fondobligation Frontier Markets SE0022239299 175% 165%
3091 Indexbevis Sverige Platå SE0022239406 430% 430%
3092 Indexbevis Försvarsindustri Platå SE0022239240 350% 345%
3093 Kreditbevis Europa High Yield SE0022239497 8% 8,5%
3094 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0022240909 245% 235%
3095 Fondobligation Globala Småbolag SE0022240743 160% 155%
3096 Autocall Svenska Bolag Kursoberoende Kupong SE0021513942 2% 2,15%
3097 Marknadswarrant Private Equity GB00BQRRLP75 100% 100%
3098 Marknadscertifikat Idea NL00150023V3 145% 145%
3099 Marknadswarrant Indien NL00150023Q3 100% 100%
3100 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0022241758 100% 100%
3101 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0022241766 100% 100%
3104 Indexbevis Private Equity SE0021182060 165% 170%

 

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.