Aktuella villkor emission 2024:3

Emission 2024:3 tecknas till och med den 31 maj. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
3059 Fondobligation Frontier Markets SE0022049797 180% 176%
3061 Indexbevis Sverige Platå SE0021922804 450% 435%
3062 Fondobligation Idea SE0021923075 250% 250%
3063 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34HZ5 100% 100%
3065 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0021924065 300% 300%
3066 Marknadscertifikat Globala Småbolag SE0021923844 105% 105%
3067 Fondobligation Idea Kupong SE0021923398 100% 106%
3068 Marknadscertifikat Idea NL00150021O2 140% 152%
3070 Marknadswarrant US Small & MicroCap NL00150021Q7 100% 100%
3071 Fondobligation Indien SE0021924222 180% 190%
3072 Aktieindexobligation Sverige SE0021924164 100% 102%
3073 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0021513843 12% / 9% 14.6% / 9%
3076 Indexbevis Försvarsindustri Platå SE0022050282 350% 350%
3077 Kreditbevis Europa High Yield SE0022050159 8.25% 7.25%

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.