Aktuella villkor emission 2024:2

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
3035 Fondobligation Indien SE0021627056 180% 185%
3036 Fondobligation Idea Kupong SE0021627585 100% 105%
3037 Aktieindexobligation Global Smart Allokering SE0021628450 100% 100%
3039 Kreditbevis Europa High Yield SE0021627346 7.25% 6.80%
3041 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0021629516 350% 330%
3042 Indexbevis Europeiska Fastigheter Platå SE0021628401 400% 370%
3043 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0021513785 10% / 9% 9.70% / 9%
3044 Autocall Nordisk Telekom Combo SE0021181989 12% / 4% 11.50% / 4%
3047 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34HV4 100% 100%
3048 Marknadswarrant Private Equity GB00BQRRLS07 100% 100%
3049 Marknadscertifikat Idea NL0015001Z12 150% 154%

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.