Aktuella villkor emission 2024:2

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
3035 Fondobligation Indien SE0021627056 180% 188%
3036 Fondobligation Idea Kupong SE0021627585 100% 105%
3037 Aktieindexobligation Global Smart Allokering SE0021628450 100% 100%
3039 Kreditbevis Europa High Yield SE0021627346 7.25% 7.30%
3041 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0021629516 350% 330%
3042 Indexbevis Europeiska Fastigheter Platå SE0021628401 400% 372%
3043 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0021513785 10% / 9% 9.90% / 9%
3044 Autocall Nordisk Telekom Combo SE0021181989 12% / 4% 11% / 4%
3047 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34HV4 100% 100%
3048 Marknadswarrant Private Equity GB00BQRRLS07 100% 100%
3049 Marknadscertifikat Idea NL0015001Z12 150% 155%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.