Aktuella villkor emission 2024:1

Emission 2024:1 tecknas till och med den 8 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
3000 Fondobligation Idea SE0021486412 300% 368%
3007 Räntebevis Intrum SE0021309127 10.50% 19.00%
3009 Kreditbevis Europa High Yield SE0021486115 7.25% 7.40%
3010 Räntebevis Intrum SE0021309135 9.50% 19.75%
3011 Aktieindexobligation Global Vattenförsörjning SE0021486206 150% 130%
3012 Aktieindexobligation Global  SE0021486628 130% 133%
3013 Fondobligation Teknik & Småbolag SE0021486925 180% 186%
3014 Indexbevis Sverige Platå SE0021486727 450% 475%
3015 Indexbevis Sverige MiniMax SE0021487022 110% 105%
3016 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0021486297 100% 100%
3017 Marknadswarrant Idea NL0015001XP7 160% 185%
3018 Marknadscertifikat Sverige Småbolag CH1315884069 100% 100%
3019 Autocall Svenska Byggbolag Combo SE0021486719 14% / 5% 13.5% / 5%
3020 Autocall Svenska Bolag Combo SE0021309143 10% / 10% 10% / 10%
3021 Autocall Svenska Bolag Low Trigger SE0021309150 15.00% 15.45%
3027 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0021512340 100% 100%

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.