Aktuella villkor emission 2023:9

Emission 2023:9 tecknas till och med den 2 februari. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
2983 Räntebevis Intrum SE0020849248 12.50% 11.10%
2987 Aktieindexobligation Sverige SE0021149945 190% 190%
2988 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0021150059 150% 130%
2989 Fondobligation Nordiska Fastigheter SE0021150257 220% 190%
2990 Autocall Svenska Bolag Smart Step Down SE0021150562 12.00% 11.00%
2991 Autocall Svenska Bolag Combo SE0020849255 10% / 10% 9% / 10%
2993 Marknadswarrant Sverige Småbolag NL0015001VQ9 100% 100%
2994 Marknadswarrant VAL European Corporate Bond Kupong SE0021150307 100% 100%
2995 Marknadscertifikat Sverige Småbolag NL0015001VR7 100% 100%
2999 Kreditbevis Europa High Yield SE0021308640 7.25% 8.00%
3001 Räntebevis Europeiska Bolag SE0020849313 7.25% 7.60%

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.