Aktuella villkor emission 2023:6

Emission 2023:6 tecknas till och med den 6 oktober. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
2917 Räntebevis Intrum 65% Skydd SE0020180669 8.00% 7.42%
2918 Räntebevis Intrum SE0020180636 11.00% 11.70%
2919 Kreditbevis Europa High Yield SE0020845113 7.25% 7.90%
2920 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020845105 7.25% 7.80%
2921 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020846194 1.00% 0.94%
2922 Autocall Nordisk Handel Combo SE0020180644 14% / 5% 14.95% / 5%
2923 Buffertautocall Svensk Verkstad Combo SE0018014581 13% / 5% 12.5% / 5%
2924 Fondobligation Globala Kvalitetsbolag SE0020846301 160% 150%
2925 Aktieindexobligation Global Smart Allokering SE0020845451 100% 100%
2926 Autocall Svenska Bolag Step Down SE0020846400 14% 14.41%
2927 Fondobligation Nordiska Fastigheter SE0020846517 300% 290%
2928 Aktiebevis Swedbank & Nordea Platå SE0020846541 475% 450%
2929 Marknadscertifikat Teknik GB00BQRRMT88 100% 100%
2930 Marknadswarrant Sverige Småbolag NL0015001MJ3 100% 101%
2931 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter GB00BQRRMS71 100% 100%
2940 Räntebevis Intrum SE0020180776 12.50% 13.40%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.