Aktuella villkor emission 2023:5

Emission 2023:5 tecknas till och med den 8 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerade Villkor Aktuella Villkor
2897 Fondobligation Nordisk Strategi SE0020541167 280% 295%
2898 Räntebevis Stena SE0020180503 7.50% 6.00%
2899 Räntebevis Intrum SE0020180511 10.00% 12.55%
2900 Räntebevis Intrum SE0020180529 12.00% 14.10%
2901 Kreditbevis Europa High Yield SE0020540318 7.50% 7.15%
2902 Kreditbevis USA High Yield SE0020540334 8.50% 7.10%
2903 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020540177 7.50% 7.40%
2904 Fondobligation Teknik Optimalstart SE0020541142 140% 150%
2905 Fondobligation Nordiska Fastigheter OS SE0020541191 170% 180%
2906 Buffertautocall Svenska Bolag Combo SE0020180537 12% / 10% 13.95% / 10%
2908 Autocall Svenska Banker PlusMinus SE0020540854 1.00% 0.94%
2909 Marknadscertifikat Global NL0015001HW6 105% 105.60%
2910 Marknadswarrant Sverige Småbolag NL0015001HX4 100% 100%
2911 Marknadswarrant Nordiska Fastigheter GB00BQRRN177 100% 100%

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.