Aktuella villkor emission 2023:3

Emission 2023:3 tecknas till och med den 26 maj. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn ISIN Indikerat Aktuella
2849 Fondobligation Teknik Optimalstart SE0020053908 140% 140%
2850 Fondobligation Idea SE0020053445 350% 360%
2851 Aktieindexobligation Sverige SE0020053502 150% 150%
2852 Räntebevis Intrum SE0019762766 10% 12.50%
2853 Räntebevis Stena SE0019762717 7.50% 7.25%
2854 Räntebevis Intrum SE0020053650 8.50% 8.60%
2855 Kreditbevis Europa High Yield SE0020053452 8.00% 7.20%
2856 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0020179190 8.00% 7.85%
2857 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus SE0019762782 1.15% 1.10%
2858 Buffertautocall Svensk Verkstad Combo SE0019762774 10% / 10% 11.2% / 10%
2859 Autocall Svenska Bolag Century PlusMinus SE0020053676 11.50% 11.30%
2860 Aktiebevis Nordea Platå SE0015244066 500% 500%
2861 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart SE0020053874 160% 155%
2862 Marknadscertifikat Global NL0015001EG6 100% 100%
2864 Marknadswarrant Sverige Småbolag FR001400HGP9 100% 100%
2865 Marknadswarrant Teknik GB00BQRRNN91 100% 100%

 

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.