Aktuella villkor emission 2022:5

Emission 2022:5 tecknas till och med den 2 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella
2693 Räntebevis Stena SE0017858681 7% 7.8%
2694 Räntebevis Intrum SE0017858673 7% 8.2%
2695 Fondobligation Global Optimalstart SE0018169138 200% 200% / 100%
2696 Aktieindexobligation Sverige SE0018219438 110.00% 108%
2697 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0018219800 8% 7.4%
2698 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0018219776 7.5% 7.4%
2699 Buffertbevis Internetsäkerhet Platå SE0018219974 350% 380%
2700 Autocall Nordiska Bolag Combo Optimalstart SE0018014334 20% / 7% 25% / 7%
2701 Autocall Svenska Bolag Step Down SE0018219768 17% 19%
2702 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong SE0018219867 2.1% 2.1%
2703 Indexbevis Sverige Twinwin SE0018220220 200% / 100% 200% / 100%
2704 Marknadscertifikat Global GB00BMWP4S24 100% 100%
2705 Marknadswarrant Hållbar Energi GB00BMFS6S21 100% 100%
2706 Marknadswarrant Sverige Småbolag FR001400BAT7 100% 100%

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.