Aktuella villkor emission 2022:5

Emission 2022:5 tecknas till och med den 2 september. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn
ISIN
Indikerat
Aktuella

2693 Räntebevis Stena

SE0017858681

7,00%

7,00%

2694 Räntebevis Intrum

SE0017858673

7,00%

7,00%

2695 Fondobligation Global Optimalstart

SE0018169138

200%

180% / 100%

2696 Aktieindexobligation Sverige

SE0018219438

110%

105%

2697 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0018219800

8%

7,10%

2698 Kreditbevis Europa Investment Grade

SE0018219776

7,50%

7,65%

2699 Buffertbevis Internetsäkerhet Platå

SE0018219974

350%

390%

2700 Autocall Nordiska Bolag Combo Optimalstart

SE0018014334

20% / 7%

25% / 7%

2701 Autocall Svenska Bolag Step Down

SE0018219768

17%

20%

2702 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0018219867

2,10%

2,12%

2703 Indexbevis Sverige Twinwin 

SE0018220220

200% / 100%

205% / 100%

2704 Marknadscertifikat Global

GB00BMWP4S24

100%

100%

2705 Marknadswarrant Hållbar Energi

GB00BMFS6S21

100%

100%

2706 Marknadswarrant Sverige Småbolag

FR001400BAT7

100%

104,50%

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.