Aktuella villkor emission 2022:4

Emission 2022:4 tecknas till och med den 1 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella

2670 Räntebevis Stena SE0017160435 6.5% 8.8%
2672 Fondobligation Global * SE0018012395 200% 220% (107% kapitalskydd)
2673 Aktieobligation Nordiska Bolag SE0018012460 100% 110%
2674 Buffertbevis Förnyelsebar Energi Platå SE0017937089 350% 370%
2675 Autocall Nordiska Bolag Combo Optimalstart SE0017484405 18% / 7% 23% / 7%
2676 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong SE0018013013 2.1% 2.15%
2677 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0017858467 10% 10%
2678 Autocall Svenska Bolag Step Down SE0018012957 17% 21%
2679 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus Månadsvis SE0018013047 1.4% 1.55%
2680 Kreditbevis Europa Investment Grade SE0018013054 8% 8.9%
2681 Räntebevis Intrum SE0017858491 6.5% 8.4%
2682 Marknadscertifikat Ny Teknik SE0018012874 100% 100%
2683 Marknadscertifikat Sverige Tema GB00BMBW0W06 100% 100%
2684 Marknadswarrant Hållbar Energi GB00BMBW1L65 100% 100%
2685 Marknadswarrant Sverige Småbolag FR001400AKK7 100% 100%
2685 Marknadswarrant Sverige Småbolag FR001400AKK7 100% 100%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.