Aktuella villkor emission 2022:3

Emission 2022:3 tecknas till och med den 27 maj. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella

2649 Aktieobligation Nordiska Bolag SE0017832249 100% 100%
2650 Autocall Svenska Bolag Combo Optimalstart SE0017484173 14% / 7% 15% / 7%
2651 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus Månadsvis SE0017780646 1.25% 1.30%
2652 Autocall Fordon Duo SE0017830706 3.10% 3.20%
2653 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong SE0017770050 2.10% 2.10%
2654 Autocall Svensk Verkstad Combo SE0017160260 13% / 4% 14% / 4%
2655 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0017160245 11% 11.75%
2657 Kredithybrid Sverige SE0017831324 100% 110%
2658 Buffertbevis Förnyelsebar Energi Platå SE0017780109 350% 360%
2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GU8 100% 100%
2661 Marknadswarrant Sverige Småbolag FR0014009U98 100% 100%
2662 Marknadscertifikat Idea DE000DM34GV6 120% 120%
2664 Marknadswarrant Quality Companies FR0014009U80 100% 100%
2667 Räntebevis Stena SE0017160419 6% 6.30%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.