Aktuella villkor emission 2022:2

Emission 2022:2 tecknas till och med den 22 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella

2619 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0017565369 160% 210%
2620 Autocall Nordisk Telekom Combo SE0017564685 10.5% / 4% 11% /4%
2622 Autocall Svensk Verkstad Combo SE0017564727 12% / 5% 11% / 5%
2625 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong SE0017565310 2.10% 2.10%
2626 Autocall Svenska Bolag Combo SE0017565302 14% / 7% 15% / 7%
2627 Indexbevis Europeiska Banker Platå SE0017484579 425% 425%
2628 Buffertbevis Förnyelsebar Energi Platå SE0017565187 350% 360%
2629 Indexbevis Sverige Platå SE0017565492 250% 275%
2630 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GP8 100% 100%
2631 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GQ6 100% 100%
2632 Marknadscertifikat Idea GB00BPJHV923 130% 131%
2633 Marknadswarrant Private Equity GB00BM8H9982 100% 100%
2634 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus Månadsvis SE0017565377 1.20% 1.30%
2638 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0017160179 11% 12%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.