Aktuella villkor emission 2022:1

Emission 2022:1 tecknas till och med den 11 mars. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella

2596 Indexbevis Läkemedel Platå SE0017482946 500% 500%
2597 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå SE0017482953 400% 400%
2598 Indexbevis Europeiska Banker Platå SE0017483829 440% 410%
2599 Fondbevis Realinvest Lock & Secure SE0017483464 120% 150%
2600 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong SE0016844351 2% 2%
2601 Autocall Nordiska Bolag PlusMinus Månadsvis SE0017483803 1.20% 1.43%
2602 Autocall Svensk Verkstad Combo SE0016844385 12% / 4% 12% / 4%
2603 Autocall Svenska Bolag Combo SE0017483456 11% / 7% 14% / 9%
2604 Autocall Nordiska Bolag Low Trigger SE0016844377 10% 12.75%
2605 Autocall Nordisk Hälsovård PlusMinus SE0016844393 2.00% 2.15%
2607 Fondobligation Idea SE0017484934 190% 210%
2608 Marknadswarrant Emerging Markets GB00BPNXMT36 100% 100%
2609 Marknadscertifikat Realinvest NL0015000QY5 100% 100%
2610 Marknadscertifikat Idea GB00BNNWXL59 130% 131%
2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GM5 100% 100%
2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GN3 100% 100%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.