Aktuella villkor emission 2021:7

Emission 2021:7 tecknas till och med den 5 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella villkor:

2524 Fondobligation Idea

SE0016828727

100%

110%

2525 Autocall Nordiska Bolag

SE0016274948

12.5%

12.75%

2526 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016274930

2%

2%

2527 Autocall Nordisk Telekom

SE0016277115

7%

6.6%

2528 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016274914

12% / 4%

12.5% / 4%

2529 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0016274922

11% / 4%

10.25% / 4%

2530 Indexbevis Europeiska Banker Platå

SE0015661566

450%

410%

2531 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0016829147

400%

400%

2532 Indexbevis Grönt USA Platå

SE0016829535

350%

360%

2533 Marknadscertifikat RealInvest

XS2310478677

100%

100%

2534 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000M67

120%

117%

2535 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000M18

120%

117%

2536 Marknadswarrant Svenska Småbolag

GB00BP6QPB25

100%

100%

2537 Marknadswarrant Ny Teknik

FR0014005RX9

100%

100%

2538 Marknadscertifikat Ny Teknik

SE0016831358

100%

100%

2544 Buffertautocall Nordiska Bolag Combo

SE0016274955

2.7% / 2%

2.75% / 2%

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.