Aktuella villkor emission 2021:7

Emission 2021:7 tecknas till och med den 5 november. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.

Namn

ISIN

Indikerat

Aktuella villkor:

2524 Fondobligation Idea

SE0016828727

100%

110%

2525 Autocall Nordiska Bolag

SE0016274948

12.5%

12.75%

2526 Autocall Nordiska Bolag Kursoberoende Kupong

SE0016274930

2%

2%

2527 Autocall Nordisk Telekom

SE0016277115

7%

6.6%

2528 Autocall Svensk Verkstad Combo

SE0016274914

12% / 4%

12.5% / 4%

2529 Autocall Nordisk Handel Combo

SE0016274922

11% / 4%

10.25% / 4%

2530 Indexbevis Europeiska Banker Platå

SE0015661566

450%

410%

2531 Indexbevis Global Halvledarindustri Platå

SE0016829147

400%

400%

2532 Indexbevis Grönt USA Platå

SE0016829535

350%

360%

2533 Marknadscertifikat RealInvest

XS2310478677

100%

100%

2534 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000M67

120%

117%

2535 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong

NL0015000M18

120%

117%

2536 Marknadswarrant Svenska Småbolag

GB00BP6QPB25

100%

100%

2537 Marknadswarrant Ny Teknik

FR0014005RX9

100%

100%

2538 Marknadscertifikat Ny Teknik

SE0016831358

100%

100%

2544 Buffertautocall Nordiska Bolag Combo

SE0016274955

2.7% / 2%

2.75% / 2%

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.