Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

Under april månad har vi adderat försvar och säkerhet i portföljerna genom fonden Finserve Global Security Fund. Affären är föranledd av ökande regionala spänningar i världen, som knappast lär bli färre i närtid, men inriktningen är inte snävt försvarsindustri-relaterad, utan snarare bredare på säkerhetslösningar.

Under de senaste åren har Europeiska unionen och enskilda europeiska länder avsevärt ökat sina försvarsbudgetar. Europas beslut att stärka sitt försvar och säkerhet innebär att försvarsindustrin i regionen kommer att dra nytta av betydande investeringar. Detta omfattar uppbyggnad av egen försvarskapacitet samt stödåtgärder till länder som Ukraina. Försvarsindustrin är därför väl positionerad för långsiktig tillväxt på grund av det ökade behovet av försvarsmateriel, teknologi och infrastruktur.

Med den ökande trenden av hybridkrigföring har cybersäkerhet blivit en kritisk del av den globala försvarsstrategin. Europeiska försvarsföretag som specialiserar sig på cybersäkerhet ser en stigande efterfrågan när både statliga och privata aktörer investerar för att skydda sig mot cyberhot. Cybersäkerhetsföretag inom försvarssektorn erbjuder avancerade lösningar för att motverka digitala hot, och den snabbt växande marknaden gynnar givetvis dessa bolag.

Försvar och säkerhet inom rymdindustrin är ett annat område med stor potential. Rymdrelaterade försvarsprogram inkluderar satellitövervakning, kommunikation, samt försvar mot potentiella hot från rymden. Företag som utvecklar teknologier för rymdsäkerhet, inklusive övervakningssatelliter och avancerade kommunikationssystem, har en unik position på marknaden. Den strategiska betydelsen av rymdteknologi för försvar innebär att dessa företag sannolikt kommer att dra nytta av ökade investeringar under de kommande åren.

Sammanfattningsvis erbjuder försvarsindustrin en intressant investeringsmöjlighet, med ökat fokus på traditionellt försvar, cybersäkerhet och rymdteknologi. Europas betydande satsningar på att stärka sitt försvar, i kombination med den växande betydelsen av cyber- och rymdsäkerhet, gör detta till en sektor med stor tillväxtpotential och som vi tycker bör ingå som en del av en portfölj för långsiktiga investerare.

Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

21 maj 2024

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp.

Placeringar vi minns: OMX Express

20 maj 2024

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Flexibilitet i diskretionär portföljförvaltning

08 maj 2024

Med vår diskretionära portföljförvaltning får du möjlighet att ta del av vårt breda utbud av värdepapper, bestående av över 1 000 nettohandlade fonder från många olika fondförvaltare, utan att själv behöva fatta några löpande investeringsbeslut.