Philip Karlsson: De mest populära hållbara fonderna

Historiskt har regelverken kring hållbara fonder varit mer eller mindre obefintliga. Fondbolag har gärna lagt in benämningen Grön, Hållbar eller Miljö till det ursprungliga namnet i hopp om att attrahera kapital. Att som investerare utvärdera huruvida en fond i realiteten var hållbar eller inte var inte en lätt uppgift. Nu står finansbranschen inför en omställning då flera hållbarhetsregelverk antingen har trätt i kraft eller gör det inom en snar framtid. Ett av syftena med regelverken är att underlätta för investerare att placera sitt kapital i hållbara finansiella instrument.

Idag har EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) resulterat i att fondbolag, baserat på deras fonders hållbarhet, ska klassificera dem i en av tre kategorier. Dessa specificeras i regelverkets artikel 6, 8 och 9. Förenklat förklaras en artikel 8-fond som ljusgrön fond medan en artikel 9-fond som en mörkgrön fond. En mörkgrön fond har hållbara investeringar som mål, vilket betyder att det är en direkt hållbar investering med miljömässiga- och sociala ändamål.

Den fondlista som Strivo erbjuder består till åtta procent av mörkgröna fonder, vilket kan jämföras mot den totala svenska marknaden där motsvarande siffra endast uppgår till två procent. Intresset för hållbara fonder på Strivos plattform har ökat markant under det senaste året – både i termer av andelen mörkgröna fonder, genomsnittsbetyget av hållbarhetsglober samt andelen fondvolym som är placerat i instrument med låg CO2-risk.

Den populäraste mörkgröna fonden på Strivos plattform är Handelsbanken Hållbar Energi. Nästan var tjugonde kund på Strivo äger fonden och andelen kunder som månadssparar i fonden ökar varje månad. Med en positiv utveckling på överstigande sju procent kan andelsägarna glädja sig åt en avkastning som med råge överträffat både den svenska- och amerikanska börsen samt världsindex.

 

 

Läs mer om Philip och Strivos hållbarhetsarbete på vår hållbarhetssida

Makrokommentar september

02 oktober 2023

September präglades av ekonomisk osäkerhet med tydliga kontraktionssignaler från Sverige och Tyskland, en stadig men spänd situation i USA, och blandade signaler från Kina.