Philip Karlsson: De mest populära hållbara fonderna

Historiskt har regelverken kring hållbara fonder varit mer eller mindre obefintliga. Fondbolag har gärna lagt in benämningen Grön, Hållbar eller Miljö till det ursprungliga namnet i hopp om att attrahera kapital. Att som investerare utvärdera huruvida en fond i realiteten var hållbar eller inte var inte en lätt uppgift. Nu står finansbranschen inför en omställning då flera hållbarhetsregelverk antingen har trätt i kraft eller gör det inom en snar framtid. Ett av syftena med regelverken är att underlätta för investerare att placera sitt kapital i hållbara finansiella instrument.

Idag har EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) resulterat i att fondbolag, baserat på deras fonders hållbarhet, ska klassificera dem i en av tre kategorier. Dessa specificeras i regelverkets artikel 6, 8 och 9. Förenklat förklaras en artikel 8-fond som ljusgrön fond medan en artikel 9-fond som en mörkgrön fond. En mörkgrön fond har hållbara investeringar som mål, vilket betyder att det är en direkt hållbar investering med miljömässiga- och sociala ändamål.

Den fondlista som Strivo erbjuder består till åtta procent av mörkgröna fonder, vilket kan jämföras mot den totala svenska marknaden där motsvarande siffra endast uppgår till två procent. Intresset för hållbara fonder på Strivos plattform har ökat markant under det senaste året – både i termer av andelen mörkgröna fonder, genomsnittsbetyget av hållbarhetsglober samt andelen fondvolym som är placerat i instrument med låg CO2-risk.

Den populäraste mörkgröna fonden på Strivos plattform är Handelsbanken Hållbar Energi. Nästan var tjugonde kund på Strivo äger fonden och andelen kunder som månadssparar i fonden ökar varje månad. Med en positiv utveckling på överstigande sju procent kan andelsägarna glädja sig åt en avkastning som med råge överträffat både den svenska- och amerikanska börsen samt världsindex.

 

 

Läs mer om Philip och Strivos hållbarhetsarbete på vår hållbarhetssida

Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

21 maj 2024

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp.

Placeringar vi minns: OMX Express

20 maj 2024

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

16 maj 2024

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.