Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Den som följer Strivo har kanske noterat att en delvis ny typ av produkt, så kallade marknadscertifikat, har blivit allt vanligare i våra emissioner under senare tid. I detta blogginlägg beskrivs strukturens grundläggande egenskaper!

Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Marknadscertifikat är en typ av strukturerad placering som kombinerar hävstång med kapitalskydd. I likhet men andra typer av strukturerade placeringar följer ett marknadscertifikat en eller flera underliggande tillgångar under en given tidsperiod. Underliggande tillgång kan vara alltifrån enskilda aktier, till råvaror och olika typer av strategier.

Det inbyggda kapitalskyddet, tillsammans med det förhållandevis låga investeringsbeloppet, gör marknadscertifikat till attraktiva placeringsinstrument. Ett centralt begrepp är marknadscertifikatets avkastningsgrundande belopp. Det avkastningsgrundande beloppet (vanligen kallat nominellt belopp) beskriver hur stor den exponering är som investerare erhåller mot den valda marknaden. Vanligtvis är detta belopp 100 000 kronor per certifikat, vilket innebär att en investerare som köper ett marknadscertifikat har rätt till en avkastning baserat på en investering om 100 000 kronor – detta utan att för den sakens skull behöva investera 100 000 kronor.

Tack vare egenskapen att det avkastningsgrundande beloppet är högre än det investerade beloppet är marknadscertifikat ett kapitaleffektivt sätt att erhålla en exponering i marknaden. En investerare som exempelvis vill ha 100 000 kronor investerade i en tillväxtmarknad kan välja att köpa en fond och/eller aktier för ett värde om 100 000 kr mot önskad marknad. Alternativt kan samma investerare i stället köpa ett marknadscertifikat med ett avkastningsgrundande belopp på 100 000 kronor mot samma marknad, för en investering om endast 10 000 - 30 000 kr (det exakta priset beror på priset på den underliggande köpoptionen). Om investeraren sedan tidigare äger fonder/aktier lösgör denna därigenom kapital och kan på så sätt säkra eventuella vinster som kan placeras i andra tillgångar.

Till skillnad från exempelvis marknadswarranter är en del av det investerade beloppet är kapitalskyddat. Ofta rör det sig om 5 000 kronor, som betalas ut på slutdagen oavsett hur underliggande tillgång har utvecklats.

Så fungerar det

Marknadscertifikatet ger en hävstång genom att en liten investering kan ge en hög exponering mot underliggande tillgång. Nedan illustreras start- och slutdag för ett marknadscertifikat med ett pris på 10 000 kronor, ett avkastningsgrundande belopp på 100 000 kronor och ett kapitalskydd på 5 000 kronor: 

Glöm inte att alla investeringar i värdepapper är förknippade med risk. En investering kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Läs alltid emittentens prospekt för en fullständig beskrivning av placeringens risker.

Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

21 maj 2024

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp.

Placeringar vi minns: OMX Express

20 maj 2024

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

16 maj 2024

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.