Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp. 

Fördelarna med att spara tidigt och regelbundet är många. Du kan uppnå dina finansiella mål snabbare, oavsett om det handlar om att säkra din pension, möjliggöra framtida konsumtion eller skapa nya investeringsmöjligheter. Med vår flexibla förvaltningstjänst får du dessutom friheten att anpassa din risknivå och investeringsstrategi efter dina behov och mål.

Ett månadssparande gör dig mindre beroende av marknadens upp och nedgångar och ger dig en stabil bas att bygga vidare på. Varje insättning, oavsett storlek, har potentialen att växa exponentiellt tack vare ränta-på-ränta-effekten.När du väljer månadssparande i vår diskretionära portföljförvaltning tar vi hand om detaljerna. Vi sköter allt från portföljhantering till marknadsanalys och månadssparandet sker via autogiro, så att du kan fokusera på det som verkligen betyder något för dig.

Om du är intresserad av att lära dig mer om fördelarna med månadssparande och hur det kan hjälpa dig att nå dina finansiella mål, kontakta oss på am@strivo.se. Vi ser fram emot att hjälpa dig att ta nästa steg mot ekonomisk frihet.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.