Makrokommentar juli

Rapportsäsongen har bjudit på överraskande starka resultat från storbankerna, samtidigt som den svenska kronan visar tecken på återhämtning. Trots fortsatta räntehöjningar från både FED och ECB växer hoppet om en ekonomisk mjuklandning, åtminstone i USA.

Rapportsäsongen är i full gång för det andra kvartalet och har bjudit på en del stora kursrörelser i enskilda bolag. Det har hitintills varit spridda skurar med resultat både över och under förväntningarna för kvartalet. Anmärkningsvärt är de svenska storbankerna som har fortsatt att visa styrka. Samtliga storbanker har rapporterat högre rörelseresultat jämfört med samma kvartal föregående år samt betydligt lägre kreditförluster än väntat. De fyra storbankernas gemensamma kreditförluster stannade på 652 miljoner kronor jämfört med förväntade 2,6 miljarder kronor, enligt Infronts konsensusestimat. I samband med rapporterna har bankernas samtliga vd:ar kommenterat att oron för de svenska fastighetsbolagen, och därmed de svenska bankerna, är överdriven.

Under juli fortsatte både Federal Reserve i USA och Europeiska centralbanken (ECB) att höja sina räntor. Som förväntat höjde båda dessa centralbanker sina styrräntor med 25 punkter till respektive 5,25 procent för USA och 4,25 procent för Europa. För USA:s del innebär det den högsta räntenivån på över två decennier.

Fed-chefen Jerome Powell kommenterade under presskonferensen efter räntebeskedet att banken framöver kommer vara särskilt datafokuserad inför de kommande räntebeskeden och att man kommer låta tidigare åtstramningar få visa sina effekter på ekonomin. Detta tolkade marknaden som mindre hökaktigt än tidigare vilket fick börserna att stiga och räntemarknaden samt dollarn att sjunka något.

Sett över hela månaden har de globala börserna – med undantag från den svenska – fortsatt att utvecklas positivt. Starkast utveckling ser vi USA där den teknik- och tillväxttunga Nasdaq-börsen sticker ut med en avkastning på hela 44 procent sedan årsskiftet. Utvecklingen har drivits på av starka rapporter, tillsammans med det faktum att allt fler analytiker än tidigare nu förväntar sig en mjuklandning för den amerikanska ekonomin.

Både de svenska och amerikanska räntorna har kylts av någorlunda under juli månad från sommarens tidigare uppgångar. För de svenska räntornas del har både 2-åringen och 10-åringen brutit den stigande trenden och påbörjat något som skulle kunna vara en start på en fallande trend, givet att inte makrodata överraskar på nytt.

På valutafronten har vi fått se likande reaktioner under juli där både euron och dollarn har försvagats något på de annars fortsatt höga nivåerna. Valutarörelserna är, likt räntorna, marknadsreaktioner på att FED och ECB väntas vara än närmre räntetopparna för den här gången. Till följd av detta har även den svenska kronan stärkts något mot de två valutorna under månaden och kommit ner från juni månads tidigare toppar.

Under kommande månad fortsätter rapportsäsongen där vi även kan vänta oss fler rekommendationer och analyser för de bolag som har rapporterat, vilket kan bidra till fortsatt stora dagsrörelser i enskilda bolag.

Lansering av placering nummer 3 000

12 april 2024

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

02 april 2024

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

02 april 2024

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.