Fördelarna med diskretionär portföljförvaltning

Strivo kom i november 2023 överens med Svensk Värdepappersservice (SVP) om att förvärva SVP:s diskretionära portföljförvaltningstjänst. Björn Johansson, ansvarig över portföljförvaltningstjänsten hos Strivo, berättar mer om fördelarna med diskretionär förvaltning.

Strivos diskretionära portföljförvaltningstjänst riktar sig till dig som söker en aktiv och professionell förvaltning av ditt kapital utan att själv fatta löpande investeringsbeslut. Vid diskretionär portföljförvaltning överlåter du ansvaret för din portfölj till våra erfarna förvaltare.

Med vårt öppna mandat tillhandahåller vi balanserade förvaltningsstrategier som möjliggör ekonomisk trygghet, samtidigt som vi verkar för att skydda dig från större nedgångar. Vårt mandat ger oss flexibiliteten att agera snabbt och effektivt, allt för att du ska känna dig trygg med att dina investeringar arbetar för dig. Det innebär att du inte behöver lägga tid på att analysera marknader, aktivt välja eller följa upp investeringar. Du får mer frihet att fokusera på det du helst vill göra, utan att behöva oroa dig för detaljerna i din investeringsstrategi.

Till skillnad från många av våra konkurrenter, vars portföljförvaltning ofta är begränsad till egna produkter eller ett begränsat urval av värdepapper, kan du lita på att Strivo erbjuder en bredare och mer mångsidig portfölj. Detta ger oss friheten att noggrant välja de värdepapper som passar vid varje tillfälle.

Välkommen att kontakta oss på am@strivo.se så berättar vi mer.

Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

21 maj 2024

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp.

Placeringar vi minns: OMX Express

20 maj 2024

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

16 maj 2024

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.