Flexibilitet i diskretionär portföljförvaltning

Med vår diskretionära portföljförvaltning får du möjlighet att ta del av vårt breda utbud av värdepapper, bestående av över 1 000 nettohandlade fonder från många olika fondförvaltare, utan att själv behöva fatta några löpande investeringsbeslut.

Oavsett om du som kund är intresserad av ett sparande på lång sikt, kortare sikt eller på obestämd tid, kan du hitta en portföljförvaltningstjänst som kan passa för just dig och dina mål. Genom förvaltningstjänsten erbjuds tre aktivt förvaltade modellportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta dina unika investeringsbehov:

  • Portfölj Balanserad – för dig som önskar försiktig marknadsexponering med potential till stabil och långsiktig tillväxt.
  • Portfölj Offensiv – riktar sig till dig som eftersträvar högre potentiell avkastning med ökad risk.
  • Portfölj Aggressiv – fokuserar på maximal avkastning och passar dig som är villig att ta en högre risk.

Då marknader kan vara oförutsägbara och svänga snabbt har vi ett brett mandat att agera utefter. Det innebär att vid eventuella marknadsnedgångar kan vi justera din portfölj för att minimera risk och maximera avkastningsmöjligheten.

Vårt förvaltningsteam bevakar marknaden konstant, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att kapitalet i respektive portfölj är optimalt allokerat utefter investeringsprofil, önskad risknivå samt marknadens dynamiska natur. Du har även närsomhelst friheten att byta från befintlig modellportfölj till en av våra andra modellportföljer om dina behov, livssituation och mål skulle komma att förändras.

Erbjudandet riktar sig till dig som vill frigöra tid i vardagen och fokusera på annat än finansiella investeringsbeslut.

Om du vill veta mer om vår flexibla investeringstjänst och hur vi kan hjälpa dig att nå dina finansiella mål, välkommen att kontakta oss på am@strivo.se!

Månadsspara i Strivos diskretionära portföljer

21 maj 2024

Hos Strivo kan du månadsspara i ett stort antal fonder, men också i vår diskretionära portföljförvaltning. Månadssparande ger dig möjligheten att bygga upp ditt kapital i förvaltningen över tid, även med små belopp.

Placeringar vi minns: OMX Express

20 maj 2024

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

16 maj 2024

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.