Diskretionär förvaltning för trädabolag

Hur kan man hantera likviditet i ett trädabolag utan att riskera att vara för aktiv och därmed gå miste om de skattemässiga fördelar som gäller för bolag i träda? Ett alternativ är att placera kapitalet i ett diskretionärt mandat.  

Ett trädabolag, eller ett vilande bolag, är ett aktiebolag som inte bedriver aktiv verksamhet eller genererar betydande inkomster. Syftet är att behålla bolagsstrukturen för framtida användning i stället för att avveckla bolaget. Som bolagsägare kan du sätta bolaget i träda för att ”parkera” kapital i väntan på framtida investeringar eller som en del i en skatteplanering.

Sätts ett bolag i träda är det dock viktigt att noggrant följa gällande regler och föreskrifter som gäller för vilande bolag, vilket bland annat innebär att bolaget inte får bedriva en aktiv verksamhet. Blir aktiviteten i bolaget för hög riskerar bolaget en omklassificering med högre skattesats som påföljd. Du som företagsägare bör arbeta med skattejurister eller rådgivare som är erfarna inom området för att säkerställa att trädabolaget följer alla regler och riktlinjer.

Ett skatterättsligt godkänt alternativ för vilande bolag är att placera kapitalet i en diskretionär förvaltning. I en diskretionär förvaltningstjänst är du som kund helt passiv, men får en aktiv förvaltning genom det diskretionära mandatet. Våra förvaltare tar hand om ditt kapital löpande, med fokus på balans mellan avkastning och risk i enlighet med vald modellportfölj. Det innebär att du kan vara trygg i att ditt trädabolag uppfyller alla krav, samtidigt som dina investeringar arbetar för dig.

Om du vill veta mer om hur vår diskretionära förvaltning kan hjälpa dig att förvalta kapitalet i ditt trädabolag på ett enkelt och effektivt sätt är du välkommen att kontakta oss på am@strivo.se.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.