Investerings­sparkonto (ISK)

Personuppgifter
Kontouppgifter (fylls i av kund, obligatorisk uppgift)
Skatterättslig hemvist
Exempel på skatteskyldighet i USA är bosättning, amerikanskt medborgarskap (även dubbla) eller innehavare av Green-card. Även juridiska personer omfattas om det finns ägare med bestämmande inflytande (>25%) som är skattskyldiga i USA.
Person i politisk ställning
Syfte med affärsförbindelsen
Frågor
Fullmakt – ombud/rådgivare
Dokument att läsa
Överföring och avslutsfullmakt
Depåuppgifter hos annan bank/fondkommissionär
Avslut eller överföring av depå/VP-konto (välj ett alternativ)