UBS köper Credit Suisse

Under söndagskvällen tillkännagav UBS att man köper Credit Suisse för CHF 0.76 per aktie i en affär motsvarande 34 miljarder kronor. Schweiziska myndigheter möjliggör affären med omfattande likviditetsgarantier motsvarande 1 100 miljarder kronor och åtar sig samtidigt att täcka upp förluster på upp till 100 miljarder kronor.

Affären som förhandlats fram under helgen ämnar sätta punkt för bankens förtroendekris som eskalerat under den gångna veckan i form av kapitalutflöden, fallande aktiekurs och stigande kreditrisk. ”Givet att Credit Suisse är en systemviktig bank var det viktigt att vi handlade snabbt och nådde en lösning så fort som möjligt” meddelade Thomas Jordan, chef för den schweiziska centralbanken under en presskonferens sent på söndagen. Både europeiska och amerikanska myndigheter välkomnar affären som förväntas vara färdigställd innan årsskiftet.

Affären innebär ingen negativ påverkan på kreditrisken i strukturerade produkter emitterade av Credit Suisse. Strivo fortsätter att bevaka informationsflödet och publicerar ytterligare uppdateringar när ny information uppkommer.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.