Moody’s sänker kreditbetyget för Intrum AB

Moody’s sänker kreditbetyget för det svenska kredithanteringsbolaget Intrum AB från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks", skriver Intrum i en kommentar.

Strivo har ett antal utestående placeringar med exponering mot Intrum AB, bland annat inom produktkategorin Räntebevis.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.