Inställd placering: 2787 Räntebevis Stena

Strivo tvingas ställa in en placering i emission 2022:9.

Vi måste tyvärr meddela att 2787 Räntebevis Stena (SE0019019787) ställs in. Kontakta gärna din säljkontakt på Strivo för ytterligare information. Alternativa placeringar att teckna finns på sidan ”aktuell emission”, vänligen se länken nedan.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.