Indecap förvärvar PriorNilsson Fonder

Indecap och PriorNilsson meddelade den 29 maj att man inleder ett strategiskt samarbete som innebär att Indecap förvärvar PriorNilsson.

Avsikten med samarbetet är att skapa en av Sveriges största fristående fondaktörer. Samarbetet möjliggör även en satsning framåt med större resurser både inom förvaltning och analys, distribution och marknad men även inom hållbarhetsarbete och aktivt ägarskap, uppger parterna.

Samtliga PriorNilssons fonder kommer finnas kvar under det egna varumärket och med oförändrad förvaltning. Strivo har ett flertal utestående strukturerade placeringar mot PriorNilssons fonder och dessa påverkas således inte av förvärvet. 

Affären är villkorat av godkännande av berörda myndigheter vilket förväntas ta cirka 3 månader.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.