Handelsstatistik vecka 47

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

För tredje veckan i rad har våra kunder nettoköpt Ilija Batljans SBB. Sedan noteringen under slutet av 2019 har aktien levererat stora värden till aktieägarna. Efter en makalös uppgång på över 133 % i år uppgår börsvärdet nu till över 80 miljarder och därmed är SBB ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bland de mest nettoköpta aktierna hittar vi även börsnykomlingarna Truecaller och CTEK. På fondsidan är blandfonder fortfarande populära medan spetsfonder med inriktning på emerging markets och Asien har fått se utflöden. Vecka 47 avslutades med marknadsoro och hög volatilitet – vilket medför att antalet transaktioner från våra depåkunder ökar.

Aktier - mest köpta

Aktier - mest sålda

CTEK AAK
HMS Networks ICA
Thule Group Eletrolux B
Truecaller B SEB C
SBB B Oasmia Pharmaceutical

 

Fonder - mest köpta

Fonder - mest sålda

Atlant Opportunity Handelsbanken Kortränta
PriorNilsson Idea B Aktia Emerging Market Bonds+
PriorNilsson Realinvest A Fidelity Asian Special Situations USD
Carnegie Listed Private Equity A Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
Sensor Sverige Select JPM China A (dist)


Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:2

15 april 2024

Emission 2024:2 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.