Handelsstatistik vecka 42

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Börsveckan bjöd på en rapportflod där flertalet större bolag presenterade sina Q3 rapporter. Bland annat fick vi se börsklenoder såsom Telia, Investor, Svenska Handelsbanken och Nordea presentera sina rapporter. Telia föll tungt under fredagen efter sin rapport och aktien står just nu lägre än vad den gjorde under 2008 års botten. Under veckan såg vi även Ulf Kristersson bli framröstad som Sveriges statsminister och Liz Truss avgå som Storbritanniens premiärminister.

Strivos kunder agerade aningen försiktigt under vecka 42. Strivos kunder nettosålde aktier där Storskogen såldes som mest följt av Scandic Hotels och Investor B. Storskogen har haft ett tufft börsår och aktien har fallit över 87 procent sedan årsskiftet. Den mest köpta aktien under veckan var Hexatronic som lyft rejält sedan årsskiftet. Bolaget publicerade preliminära kvartalssiffror under vecka 41 som gett uppsving. Aktien nådde en historisk hög nivå på tisdagen, 136 kr, vilket kan jämföras med årslägsta som ligger på 57,60 kr. På fondsidan var Atlant Opportunity den mest nettoköpta fonden som är ner runt 6 procent under 2022. Den mest nettosålda fonden var Handelsbanken USA Index som har som mål att följa Solactive ISS ESG Screened USA Index och är ner runt 8 procent under året.

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Storskogen B 10.8 - Hexatronic Group 54 25.9
Scandic Hotels Group - 25.9 SBB Norden B 1.03 10.7
SAAB B 27.9 24.1 BHG Group 4.5 26.5
Investor B - 8.2 Ericsson B 8.94 17.8
Thule Group 12.24 6.6 Alfa Laval 24.25 26.7

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Atlant Opportunity - - Handelsbanken USA Index 5 19.75
Coeli Global Select 4 20.07 Lancelot Camelot B 3 19.79
Handelsbanken Hälsovård Tema 5 23.49 PriorNilsson Realinvest A - 18.01
Tellus Globala Investmentbolag B 4 19.56 Fondita Sustainable Europe B 4 20.73
Carnegie Global Quality Companies A 4 18.64 PriorNilsson Idea B - 21.51

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.