Handelsstatistik vecka 25

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 föll 3,77 procent under midsommarveckan, samtidigt som den svenska kronan försvagades kraftigt. Under det senaste året har kronan tappat drygt 10 procent mot Euron, och omkring 6 procent mot den amerikanska dollarn. Midsommarhelgen präglades av politiska oroligheter i Ryssland med ett potentiellt kuppförsök. Hemma i Sverige meddelade Finansinspektionen att man ska granska småspararfavoriten SBB för eventuella regelbrott i 2021 års koncernredovisning, något som utlöste en förnyad kursnedgång. Sedan årsskiftet har aktien tappat närmare 80 procent.

Förra veckan valde Strivos depåkunder att nettosälja fonder. Köpsidan toppades av Coeli Global Select R SEK, en aktiefond med över 50 procent exponering mot USA, som har ökat med över 25 procent sedan början av året, enligt torsdagens NAV-kurs. SEB Korträntefond USD – LUX upplevde det största utflödet bland våra kunder. Fonden, som har en maximal genomsnittlig löptid på ett år, har ökat med omkring 4 procent i år.

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Coeli Global Select R SEK 4 19,13 SEB Korträntefond USD – Lux 2 -
Lannebo Sustainable Corporate Bond A SEK 4 - IKC Strategifond 5 -
Spiltan Aktiefond Stabil 5 19 Lynx Dynamic - -
Sensor Räntefond A - - PriorNilsson Idea B - 21,56
Spiltan Räntefond Sverige 5 - BGF World Gold A2 3 25,67

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.