Handelsstatistik vecka 25

Här har vi samlat statistik från den senaste veckans handel på vår handelsplattform.

Midsommarafton innebär att börsen var stängd under fredagen. Den mest köpta aktien är börsklenoden Ratos. Investmentbolaget, vars börsvärde toppade i slutet av 2010, har haft ett antal tuffa år med portföljbolag som inte levererat önskvärt samt ett antal VD-byten. Aktien har dock tagit ett kliv uppåt sedan bottennoteringen kring 17 kr och handlas idag runt 44 kr. I mitten av veckan kunde vi även se hur styrelseordförande, Per-Olof Söderberg, köpte aktier för cirka 38 miljoner kronor. Mest sålda aktien denna vecka är telekomjätten Telia, vilken följs av Balder och Boliden. Mest köpta fond är även denna vecka Sensor Sverige Select. Med en aktieexponering kring 50 procent har fonden parerat det tuffa börsklimatet väl och nedgången i år summeras till -12 procent, vilket kan jämföras med benchmark på -14,8 procent. Under veckan har vi kunnat se att våra kunder minskade ränteexponeringen och ökade aktiedelen i portföljerna. Tre av de mest sålda fonderna är räntefonder.

 

Mest köpta aktier
Mest sålda aktier
Aktie P/E ESG-Betyg** Aktie P/E ESG-Betyg**
Ratos B 19.8 31.3 Telia Company 13.7 14.9
Investor B 7.4 8.2 Fastighets AB Balder 2.7 13.8
Thule Group 15 6.9 Boliden 8.8 29
Vitrolife 100.3 25.4 SAAB B 27.4 -
BHG Group 8.8 27.8 Trelleborg B 17.2 29.3

 

Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
Fond Rating* ESG-Betyg** Fond Rating* ESG-Betyg**
Sensor Sverige Select 5 19 Länsförsäkringar Fastighetsfond - 16
Atlant Opportunity - - Öhman Räntefond Kompass A 5 19
Atlant Green Tech Metals - - Celina Avkastningsfond 3 -
Danske Invest SICAV Sverige Småbolag SA SEK 4 23 Skandia Realräntefond 4 -
Carnegie Global Quality Companies A 5 18 Naventi Balanserad Flex 3 20

 

*Morningstar-rating är ett fondbetyg som primärt baseras på historisk avkastning, risk och avgifter, inom respektive fondkategori. Betyget ges på en skala 1 till 5, där ett högre värde är bättre.
**ESG-betyget (Environmental, Social, Governance) för fonder är framtaget av Morningstar medan motsvarande ESG-betyg för aktier är framtaget av Sustainalytics. Syftet med betygen är att hjälpa investerare att identifiera ESG-relaterade risker i fonder och bolag. Betygen ges på en skala 0 till 100, där ett lägre värde är bättre.

 

Ovanstående material är framtaget i informationssyfte och skall inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar/investeringar. Det utgör inte heller en uppmaning, rekommendation eller ett erbjudande att köpa eller att investera i ovanstående värdepapper/fonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.