Avnotering av ICA Gruppen – konsekvenser för utestående placeringar

Den 10 november offentliggjorde ICA-handlarnas Förbund tillsammans med AMF ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i ICA Gruppen AB. Affären är nu genomförd och aktien är sedan den 14 januari 2022 avnoterad från Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm).

Strivo har 20 utestående placeringar med ICA som underliggande. Tillsammans med emittentbankerna har Strivo valt att ersätta ICA Gruppen med Axfood som underliggande aktieexponering i 19 av dessa produkter. I en av produkterna (2384 Autocall Nordisk Handel Combo) ersattes ICA i stället av Kesko, på grund av att Axfood i det fallet redan fanns med i underliggande bolagskorg.

Bytet av underliggande bolag går till så att den historiska dagliga utvecklingen för ICA justeras med en R-faktor. ICA:s historiska utveckling anges på så sätt i termer av ersättningsaktien, vilket är en förutsättning för att kunna jämföra de båda tidsperioderna (före och efter bytet). Resultatet av justeringen är att den historiska kursutvecklingen i ICA bevaras samtidigt som ersättningsaktien avgör framtida kursutveckling.

Namn  ISIN Justering R-faktor
1625 Autocall Nordisk Handel Combo Defensiv SE0010049171 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
1746 Autocall Nordeuropeisk Handel Combo Premium SE0010832063 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
1886 Marknadswarrant Svenska Bolag GB00BDRK9171 Ersätts med Axfood per 13 jan 0,4713
1908 Marknadswarrant Svenska Bolag Bonus CH0439158285 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
1917 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus SE0011762616 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
1932 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus SE0011870682 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
1936 Aktieobligation Svenska Bolag SE0012011252 Ersätts med Axfood per 13 jan 0,4713
1953 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus SE0012012409 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
1974 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus SE0012193050 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2168 Autocall Nordisk Handel Combo SE0013408101 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2195 Marknadswarrant Nordiska Bolag Smart Bonus SE0013408267 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
11023 Ac Nordiska Bolag Combo 1601B SE0007897335 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2333 Marknadscertifikat ICA & Skanska GB00BM8HXQ32 Ersätts med Axfood per 13 jan 0,4713
2342 Autocall Kontracykliska Bolag Combo SE0014453445 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2384 Autocall Nordisk Handel Combo SE0014782231 Ersätts med Kesko per 16 dec 0,0558
2393 Aktiebevis Svenska Bolag Dubbelbonus SE0014959854 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2437 Autocall Kontracykliska Bolag Combo SE0014959474 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2484 Autocall Nordisk Handel Combo SE0016274633 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2504 Autocall Nordisk Handel Combo SE0016274716 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757
2529 Autocall Nordisk Handel Combo SE0016274922 Ersätts med Axfood per 20 dec 0,4757

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.