Juridisk person

KONTOUPPGIFTER (FYLLS I AV KUND, OBLIGATORISK UPPGIFT)
LEI-KOD (Legal Entity Identityfier)
Juridiska personer behöver från januari 2018 en s.k. Legal Entity Identityfier-kod (LEI-kod) för att kunna handla med finansiella instrument, t.ex. aktier.
SKATTERÄTTSLIG HEMVIST
Exempel på skatteskyldighet i USA är bosättning, amerikanskt medborgarskap (även dubbla) eller innehavare av Green-card. Även juridiska personer omfattas om det finns ägare med bestämmande inflytande (>25%) som är skattskyldiga i USA.
UPPGIFT OM ÄGARFÖRHÅLLANDEN FÖR JURIDISK PERSON
Om någon nedanstående delägare är en juridisk person vänligen ange vem som har en röst- eller ägarandel större än 25 % även här.
PERSON I POLITISK STÄLLNING
FRÅGOR
PERSON I POLITISK STÄLLNING
Dokument att läsa
FULLMAKT – OMBUD/RÅDGIVARE
ÖVERFÖRING OCH AVSLUTSFULLMAKT
DEPÅUPPGIFTER HOS ANNAN BANK / FONDKOMMISSIONÄR
AVSLUT ELLER ÖVERFÖRING AV DEPÅ / VP-KONTO (VÄLJ ETT ALTERNATIV)
ÖVRIGA BILAGOR (TEX PLACERINGSPOLICY, REGISTRERINGSBEVIS ETC.)