2673 Aktieobligation Nordiska Bolag

 • Kapitalskyddat
 • Värdebolag
 • 6 år
Placeringen ger exponering mot en korg av 10 nordiska bolag genom en deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Utveckling

Underliggande Startkurs Aktuell kurs Utveckling Vikt Bidrag
Essity 249,375 258,3 3,58 % 10,00 % 0,36 %
Nordea Bank 98,8825 128,6 30,05 % 10,00 % 3,01 %
Sampo 39,40385 40,3 2,27 % 10,00 % 0,23 %
SSAB A 50,6775 63,58 25,46 % 10,00 % 2,55 %
Swedbank A 143,2 216,1 50,91 % 10,00 % 5,09 %
Svenska Handelsbanken A 83,5893 110,7 32,43 % 10,00 % 3,24 %
Tele2 B 106,5675 102,35 -3,96 % 10,00 % -0,40 %
Telenor 111,6175 125,1 12,08 % 10,00 % 1,21 %
Telia 36,12 27,2 -24,70 % 10,00 % -2,47 %
TietoEVRY 25,135 18,78 -25,28 % 10,00 % -2,53 %
Utveckling sedan start - - - - 10,29 %

Information

 • ISIN SE0018012460
 • Emittent Morgan Stanley
 • Typ av värdepapper Andelspapper
 • Notering Nasdaq OMX
 • Valuta SEK
 • Deltagandegrad 100,0 %
 • Teckningskurs 94,3 %
 • Indikativt värde 96,10 %
 • Teoretiskt slutvärde 110,29 %
 • Underliggande marknadsutveckling 10,29 %
 • Kapitalskydd (på förfallodagen) 100 %
 • Genomsnittsberäkning start Månadsvis, 4 observationer
 • Startdatum 2022-07-15
 • Slutdatum 2028-07-17
 • Förfallodatum 2028-07-31
 • Genomsnittsberäkning slut Månadsvis, 13 observationer
 • Tid uppdaterad kurs 2024-04-22 18:52
 • Tid uppdaterad slutvärde och marknadsutveckling 2024-04-22 18:02
 • Kommentar Handelsbanken har justerats för extra utdelningar med R-faktorn 0,97 före 2023-03-23, samt 0,94 före 2024-03-21. Sampo har justerats för extrautdelningar kursen har justerats genom att multiplicera med 0,98 före 2023-05-19. Kurser för Sampo före 2023-10-02 har justerats med 0.91 p.g.a. Spin off.

Datum

Avläsningsdag Typ Värde Händelse Utbetalningsdag
2022-07-15 Startdatum 0,02 % - -
2022-08-15 Startdatum 2,64 % - -
2022-09-15 Startdatum 0,68 % - -
2022-10-17 Startdatum -3,36 % - -
2027-07-19 Genomsnittsavläsning - - -
2027-08-17 Genomsnittsavläsning - - -
2027-09-17 Genomsnittsavläsning - - -
2027-10-18 Genomsnittsavläsning - - -
2027-11-17 Genomsnittsavläsning - - -
2027-12-17 Genomsnittsavläsning - - -
2028-01-17 Genomsnittsavläsning - - -
2028-02-17 Genomsnittsavläsning - - -
2028-03-17 Genomsnittsavläsning - - -
2028-04-18 Genomsnittsavläsning - - -
2028-05-18 Genomsnittsavläsning - - -
2028-06-19 Genomsnittsavläsning - - -
2028-07-17 Slutdatum - - 2028-07-31

Om kursuppdateringar

Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.

Indikativt värde 18:52 (2024-04-22) 96,10 %
Teoretiskt slutvärde 18:02 (2024-04-22) 110,29 %