106 Trackercertifikat Cybersäkerhet

 • Trackercertifikat
 • Cybersäkerhet
 • 100 år
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången med beaktande av löpande avgifter, valuta och räntor.
 • Storleken på den totala marknaden för cybersäkerhet uppskattas till 217 miljarder dollar (2021) och väntas öka till hela 345 miljarder dollar år 2026, vilket motsvarar en årlig tillväxt 9,7 procent.
 • Även om det rör sig om en fragmenterad sektor, där det som småsparare kan vara svårt att navigera bland de olika nivåerna av säkerhetsfrågor som bolagen verkar inom, innebär den starka tillväxten en enorm potential för investerare.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

106 Trackercertifikat Cybersäkerhet

 • ISIN SE0017159858
 • Emittent BNP Paribas
 • Arrangör Strivo
 • Deltagandegrad 1,0000
 • Förfallodag 2041-10-15

Hur beräknas avkastningen?

Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.

Vad är risken i placeringen?

Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken BNP Paribas (S&P rating A+) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk