106 Trackercertifikat Cybersäkerhet

 • Trackercertifikat
 • Cybersäkerhet
 • 100 år
Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande bolagskorg med en deltagandefaktor om 1:1.

Utveckling

Underliggande Startkurs Aktuell kurs Utveckling Vikt Bidrag
Trackercert Cybersec SEK 100 113,56 13,56 % 100,00 % 13,56 %
Utveckling sedan start - - - - 13,56 %

Information

 • ISIN SE0017159858
 • Emittent BNP Paribas
 • Typ av värdepapper Andelspapper
 • Notering Nasdaq OMX
 • Valuta SEK
 • Deltagandegrad 100,0 %
 • Teckningskurs 100,0 %
 • Indikativt värde 116,28 %
 • Teoretiskt slutvärde 116,28 %
 • Underliggande marknadsutveckling 20,90 %
 • Kapitalskydd (på förfallodagen) Nej
 • Startdatum 2021-10-15
 • Slutdatum 2041-10-15
 • Förfallodatum 2041-10-15
 • Tid uppdaterad kurs 2024-07-17 16:57

Datum

Avläsningsdag Typ Värde Händelse Utbetalningsdag
2021-10-15 Startdatum - - -
2041-10-15 Slutdatum - - -

Om kursuppdateringar

Kurserna i tabellerna kan skilja sig något från varandra. Det beror på tidskillnader i våra affärssystem och är beroende av när kurserna skickas till börsen. Vänligen notera att de kurser som visas på denna värderingssida endast är indikativa dagskurser. Kurserna uppdateras normalt en till två gånger per dag. Marknadskursen för ett specifikt värdepapper kan komma att förändras under dagen, varvid aktuell marknadskurs kan komma att skilja sig från vad som visas på denna värderingssida. Marknadskursen påverkas av många faktorer såsom räntor, volatilitet, utveckling i underliggande tillgång och liknande. Under löptiden kan marknadskursen komma att vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet. Strivo frånskriver sig eventuella felaktigheter på denna sida. Kontakta oss gärna om du har några frågor gällande en specifik kurs.

Indikativt värde 16:57 (2024-07-17) 116,28 %